Author: lena2004

Lena Lena is a skilled and passionate instructor of qigong, tai chi, and yin yoga, as well as a certified massage therapist. At the age of 15, Lena began studying qigong and tai chi with a teacher in Ukraine, which sparked her passion for these ancient practices. Fascinated by Eastern philosophy, she moved to China after finishing high school, where she studied 4,5 years, delving into in the essence of Eastern practices. Her curiosity about the human body brought her to Poland, where she spent the next two years studying therapeutic massage and FDM manual therapy. With a deep understanding of the physiological and psychological aspects of the human body, Lena's practice focuses on the interconnectedness of the body-mind-spirit system, working to improve and balance overall well-being. Her practice is a journey of self-discovery and transformation through her holistic and mindful approach to movement and healing.

Skierowanie Chi w DanTian

SKIEROWANIE CHI W DANTIAN W medycznej księdze Neijing sprzed ponad 2 tysiące lat zalecano już „stać nieruchomo i pogrążyć się w medytacji”, jako środek zachowania dobrej kondycji. Stwierdzono wpływ tej praktyki na usuwanie takich dolegliwości jak choroby serca, wątroby, układu trawiennego reumatyzmu i artretyzmu. Również zalety można wymienić; zwiększanie siły nóg, palców, skoczności, siły ramion, […]

Read more

Przepuszczanie Chi przez ciało

Skupianie się i odczuwanie dowolnej części ciała porusza obecną w niej energię Chi, tym czasem myślenie o niej z całą pewnością nie poruszy Chi w twojej głowie.

Read more

Korzyści regularnych ćwiczeń

W trakcie ćwiczeń kręgosłup jest naturalnie wyprostowany, a miednica lekko wysunięta do przodu. Kręgi lędźwiowe są ułożone mniej lub bardziej ukośnie w stosunku dok ości krzyżowej. Wiele ruchów obejmuje odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa. Jego prawidłowa praca uzależniona jest od sposobu ustalenia całego kręgosłupa i sposobu wykonania ruchów. U osób ćwiczących rzadziej zachodzi do zniekształceń, bądź zaokrągleń pleców spowodowanych wiekiem.

Read more

Czym jest Chi?

Ideogram Chi (Qi) składa się z 2 elementów, ziarenka ryżu i pary wydobywającej się z gorąco ryżu. Energia emanuje z ciała jak para wydobywająca się z ziaren ryżu. Chi, którą nazywamy energią, krąży w ludzkim ciele zgodnie z południkami akupunkturowymi, wyznaczonymi przed ponad 3 tysiąc lat i są podstawą chińskiej teorii energii wewnętrznej.

Read more